Tietosuojaseloste

Tämä on Anatomia & Kehotietoisuuden (Tmi Jutta Aallon) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tietosuojaseloste on päivitetty 8.3.2019.

1. Rekisterinpitäjä ja Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anatomia & Kehotietoisuus
Tmi Jutta Aalto
Y-tunnus 2413749-0
c/o Jutta Aalto
Itäinen teatterikuja 5 a 1
00100 HELSINKI
https://anatomiakehotietoisuus.fi

Jutta Aalto
info@anatomiakehotietoisuus.fi
+358 44 042 8286

2. Rekisterin nimi

Anatomia & Kehotietoisuuden (Tmi Jutta Aallon) asiakas-, markkinointi- ja jäsenrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja Oikeusperuste

Anatomia & Kehotietoisuuden (Tmi Jutta Aallon) asiakas-, markkinointi- ja jäsenrekisterin sisältämät tiedot ovat henkilön itsensä omalla suostumuksellaan antamia tietoja; Henkilön suostumus on oikeusperusteena henkilötietojen käsittelylle.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito asiakkaisiin, muu asiakassuhteen ylläpitäminen ja hoitaminen, markkinointi, myynti, koulutus ja jäsenyys, tuotteiden ja palvelujen kehittäminen sekä laskutus ja perintä.

Kerättyjä henkilötietoja säilytetään toistaiseksi niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa tai niin kauan, kunnes rekisteröity pyytää tietojensa poistamista, tai poistaa tietonsa itse. Laskutusta ja perintää koskevia tietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittelyn kannalta on tarpeen tai kuin lainsäädäntö (kuten kirjanpitoa koskeva sääntely) edellyttää. Pyydettäessä henkilötieto poistetaan markkinointirekisteristä EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyn ajan kuluessa.

Rekisteriin pääsy on vain rekisterinpitäjällä.

4. Rekisterin tietosisältö

Anatomia & Kehotietoisuus (Tmi Jutta Aalto) kerää tietoja voidakseen tarjota mahdollisimman hyvää sekä henkilökohtaisempaa palvelua, neuvontaa, ohjausta ja koulutuksia. Koulutuksen osallistujien tiedot kerätään myös koulutuksista tiedottamista varten. Markkinointiin pyydetään aina erillinen lupa. Verkkosivuilla sijaitsevilla lomakkeilla saatetaan pyytää henkilötietoja kuten nimi, yritys, sähköposti ja puhelinnumero. Lisäksi täydentäviä, muita rekisteriin tallennettavia tietoja ovat laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin sekä tuotteisiin liittyvät tiedot. Lisäksi verkkokaupassa tilauksen tekemisen yhteydessä voidaan pyytää osoitetietoja ja maksutietoja.

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi. Lisäksi kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään, onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/

Evästeet ja analytiikka

Evästeiden avulla kerätään tietoja verkkosivujen vierailijoiden sivuston käytöstä ja käyttäjämääristä. Tällaisia järjestelmiä ovat mm. Facebook ja Google Analytics. Tietojen avulla voidaan selvittää, kuinka moni vierailee sivustolla, miten vierailijat käyttävät sivustoa, kuinka pitkään sivustolla viivytään ja mitä tietoja sivustolta haetaan. Tietoihin sisältyvät esimerkiksi käytettävän selaimen ja käyttöjärjestelmän tiedot, vierailujen ajankohta ja määrä, sekä sivut, joilla vieraillaan. Sivuilla käytettävä eväste sisältää myös ainutlaatuisen tunnistenumeron, jonka avulla käyttäjän selain voidaan tunnistaa seuraavan kerran, kun hän vierailee sivustolla, ja näin helpotetaan sivuston käyttöä. Evästeet seuraavat myös, mitä hakuja ihmiset tekevät sivustoilta ja mitä selaimia, tietokoneita ja käyttöjärjestelmiä he käyttävät.

Verkkosivuilla ja verkkokaupassa käytetään Google Analyticsin verkkoanalytiikkaa tuottavia palveluita. Tämän työkalun keräämiä tietoja hyödynnetään verkkosivujen ja verkkokaupan käytön kehittämiseen ja seurantaan.

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta siten, että sinun ei kommenttia lisätessä tarvitse täyttää lomaketta  jokaisella kerralla uudelleen. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, väliaikainen eväste asetetaan ja se päättelee, tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan, kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään, useita evästeitä asetetaan ja ne tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, ja näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa artikkelia, selaimeen tallennetaan eväste, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Linkitykset verkkosivuilta kolmannen osapuolen palveluihin

Verkkosivuilla ja verkkokaupassa on ulkopuolisiin palveluihin johtavia linkkejä, kuten ohjaus- ja jakopainikkeet Facebookiin ja Instagramiin. Näiden uudelleen ohjautumisten kautta eri palveluntarjoajat itse saattavat asettaa evästeitä linkkiä käyttävän koneelle, eikä näiden evästeiden käyttö ole Anatomia & Kehotietoisuuden (Tmi Jutta Aallon) hallinnassa. Linkkien käytöstä vastaa verkkosivujen vierailija itse.

Lisäksi myös tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa verkkosivun vierailijasta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vierailijan vuorovaikutusta upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos ja kun vierailija on kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Sähköpostimarkkinointi

Anatomia & Kehotietoisuuden (Tmi Jutta Aallon) tuotteista ja palveluista jaetaan ajankohtaista tietoa sähköpostilla ainoastaan suostumuksen antaneille henkilöille. Asiakkaana voit milloin tahansa pyytää poistaa nimesi ja sähköpostiosoitteesi postituslistoilta ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Jos pyydät poistaa sähköpostiosoitteesi listalta, sinulle ei voida enää lähettää tiedotteita tai tarjouksia.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikissa välineissä tiedonkeräys perustuu henkilön itsensä antamiin tietoihin ja suostumukseen tietojen käytöstä. Tietojen antajalla on oikeudet ja mahdollisuudet poistaa tai tarkistaa omia tietojaan halutessaan. Huomioitavaa kuitenkin on, että henkilöiden antamia tietoja tarvitaan asiakaspalvelutyön tekemiseen.

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat ensisijaisesti yhteydenpidosta asiakkaan kanssa kertyvä materiaali eli rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta saamat tiedot. Rekisteriin tallennettavia tietoja saadaan asiakkaalta näin ollen mm. sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietoja kerätään erityisesti seuraavien kanavien tai palvelujen kautta:

Verkkosivut:

Verkkosivuilla kerätään tietoja yhteydenottolomakkeilla. Kerättävät tiedot ovat nimi, sähköposti ja mahdollisesti puhelinnumero.

Sosiaalinen media:

Tietoja saatetaan kerätä kampanjoiden, myynnin ja markkinoinnin yhteydessä. Kerättävät tiedot ovat nimi ja sähköposti. Muutoin yrityksen Facebook-sivujen käyttäjistä saatava tieto perustuu käyttäjän itse vapaaehtoisesti luovuttamiin tietoihin. Sosiaalisen median palveluja käytetään myös tiedottamiseen ja ohjaukseen. Kerättävät tiedot saattavat olla nimi ja puhelinnumero. Lisäksi kampanjoissa asiakkaan käyttäytymistä voidaan profiloida niin, ettei yksityiskohtaista tietoa voida liittää tai yhdistää tiettyyn asiakkaaseen.

Tallennuspalvelut:

Mahdollisiin webinaareihin kirjautumisessa saatetaan kerätä etunimi ja sähköpostitiedot. Pääsy videoiden uudelleen katsomiseen on ainoastaan salasanalla verkkokaupan kautta. Kaikissa medioissa käyttäjiltä ei kerätä yksityiskohtaista tietoa, mutta osassa palveluista saatetaan sopia tapaamisaikatauluja, jolloin asiakkaalta saatetaan kerätä nimi, sähköposti ja puhelinnumero. Koulutuspalvelussa voidaan osallistujalta kerätä nimi, sähköposti ja puhelinnumero. Joissakin palveluissa tarvitaan pelkästään nimi ja sähköpostitiedot tai nimi ja käyttäjänimitiedot.

Analytiikkapalvelut:

Evästeiden avulla kyseiset palvelut analysoivat ja keräävät tietoa, jota ei voi yhdistää suoraan tiettyyn asiakkaaseen.

Verkkosivut ja verkkokauppa:

Verkkosivuilla ja verkkokaupassa kerätään tietoja yhteydenottolomakkeella, jäseneksi liittymisen tai verkkokauppaostosten yhteydessä. Kerättävät tiedot ovat nimi, sähköposti ja puhelinnumero, ja verkkokaupassa saatetaan lisäksi kerätä osoite- ja maksuvälinetietoja, kuten tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot ja ostoprosessin eri vaiheet sekä tapahtumat, valittu maksutapa, maksuvälineiden yksilöintitiedot ja pankkiyhteystiedot. Lisäksi saatetaan kerätä henkilötunnus luottosuhteessa tai siihen verrattavissa olevassa suhteessa olevilta, maksullisia tuotteita tai palveluja hankkivilta asiakkailta.

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että seuraavat kommentit voidaan tunnistaa ja hyväksyä automaattisesti sen sijaan, että ne säilytettäisiin moderointijonossa.

Rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot tallennetaan. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan koska vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjä voi nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Laskutus:

Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot kerätään. Laskutusta varten voidaan kerätä asiakkaan nimi ja osoitetiedot sekä sähköposti, ja yrityksistä vaaditaan lisäksi y-tunnus.

6. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Henkilötietoja sisältävät asiakas-, markkinointi- ja jäsenrekisterin tiedot ovat tarkoitettu vain Anatomia & Kehotietoisuuden (Tmi Jutta Aallon) käyttöön. Tietoja voidaan muissa tapauksissa julkaista vain siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Anatomia & Kehotietoisuus (Tmi Jutta Aalto) ei koskaan luovuta, myy tai vuokraa saamiaan tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa.

Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin mahdollisesti siirtää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tilanteissa, joissa joidenkin palveluntarjoajien käyttämien palvelinten toiminta tai tietojen varmuuskopiointi sitä edellyttää.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterin sisältämät tiedot ovatkin näiltä osin suojatuilla sivustoilla, ja muutoin lukituissa tiloissa. Myös yrityksen nettisivut ja niiden kautta toimivat yhteydenottosivut ovat suojattu SSL-varmenteella.

Rekisterinpitäjän, Anatomia & Kehotietoisuuden (Tmi Jutta Aallon), edustajalla on ainoastaan käyttöoikeus kerättyihin tietoihin. Sähköiseen asiakasrekisteriin pääsy on suojattu salasanoin, jotka ovat ainoastaan rekisteristä vastaavan yhteyshenkilön Jutta Aallon hallussa. Yrityksen ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietoihin. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja, palvelimien käyttöoikeuksia sekä muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Mikäli rekisteröity haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia tietoihin oikaisua, pyytää henkilötietojensa poistoa, rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä tietyissä tilanteissa, tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, tulee pyyntö lähettää kirjallisesti sähköpostilla rekisterinpitäjälle, info@anatomiakehotietoisuus.fi. Tarkastus- ja korjauspyyntö on yksilöitävä ja perusteltava. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Oikeus omien tietojen poistoon ei kuitenkaan koske sellaista henkilötietoa, joka rekisterinpitäjän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Rekisteröidyllä on aina oikeus peruuttaa suostumuksensa koska tahansa. Peruutuspyynnön voi lähettää kirjallisesti sähköpostilla rekisterinpitäjälle.

9. Muut ehdot

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen havaittuaan rekisterinpitäjä palveluntuottajana ryhtyy viipymättä sekä aiheellisiin että sovittuihin toimenpiteisiin tietoturvaloukkauksen poistamiseksi, sen vaikutuksen rajoittamiseksi ja korjaamiseksi.

Anatomia & Kehotietoisuus (Tmi Jutta Aalto) pyrkii aina ratkaisemaan mahdollisen erimielisyyden suoraan rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on kuitenkin oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon ja saattaa henkilötietojensa käsittelyä koskeva erimielisyys tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Pysy ajan tasalla - tilaa uutiskirjeemme!