Nivelten liikelaajuudet

Oletko keskimääräistä notkeampi vai jäykempi?

Lataa tästä tekemäni liikelaajuusliite ja vertaa omaa liikkuvuuttasi keskiarvoihin! Huomioithan, että kuvat ovat suuntaa-antavia, eivätkä jokaisessa kuvassa vastaa piirrettyä kulmaa ja astelukuja. Kulman vieressä ilmoitetut asteluvut ovat sen sijaan tarkkoja keskimääräisiä liikelaajuuksia.

Jokaiselle kehon nivelelle on määritelty oma keskimääräinen liikelaajuus kaikkiin liikesuuntiin. Keskimääräiset liikelaajuudet on laskettu biomekaanisen tutkimuksen perusteella. Käytän tämän liitteen lähteenä THIEMEn Atlas of Anatomy-teosta, tarkempi lähdeviite löytyy liitteen lopusta.

Liikelaajuuksiin tutustuessa on syytä muistaa, että määritellyt keskiarvot ovat vain keskiarvoja. Ne eivät määrittele yksittäisen kehon normaalia liikelaajuutta, sillä keskiarvot eivät päde kaikkiin. Niin ali- kuin yliliikkuvuuskin suhteessa keskiarvoon voi olla normaalia, sillä jokaisen ihmisen liikkuvuus on yksilöllinen.

Keskimääräisten liikelaajuuksien avulla voidaan kuitenkin arvioida suuntaa-antavasti, onko henkilöllä taipumus ali- tai yliliikkuvuuteen sekä sitä, kattaako poikkeava liikkuvuus kaikki nivelet vai vain osan niistä. Myös puolierojen havainnointi voi kertoa poikkeavasta liikkuvuudesta. Yleensä liikelaajuudet toisiaan vastaavissa nivelissä, esimerkiksi oikeassa ja vasemmassa lonkkanivelessä, ovat suunnilleen samoja.

Hauskaa anatomista havainnointia!

Jaa somessa

Share on facebook
Share on twitter

Tilaa uutiskirjeemme

Pysy ajan tasalla - tilaa uutiskirjeemme!